16 May 2017
Kurumsal Danışmanlık
KURUMSAL DANIŞMANLIK

Günümüzde mesleki klinik psikologlarının yerini örgütsel danışmanlar, örgütsel eğitim ve gelişim uzmanları, insan kaynakları uzmanları, yönetim danışmanları ve endüstri/örgüt psikologları almıştır.

Endüstri/örgüt psikologları iç veya dış olarak özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlamaktadırlar.

Burada yer alan yedi aşama, örgütsel danışma veya kurumsal terapi ve danışmanın tipik sürecini temsil eder:
İnsan kaynakları ve işe alım süreci, çalışan ve iş veren psikolojisi.

Ön keşif ve sözleşme, müzakere
Giriş
Teşhis ve formülasyon
Geri bildirim, müdahalenin belirlenmesi ve planlanması
Müdahalenin uygulanması
Sonuçların değerlendirilmesi
Danışmanlığın sona ermesi

Kurumsal Danışmanlık için kurumumuza başvurarak profesyonel danışmanlık alabilirsiniz.

Hemen Randevu Alın

Sorunlarınıza bağlı olarak, hangi danışmanlığın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız. Sorunlarınızı görmemizi ve çözüm için profesyonel destek almayı istemez misiniz?

Hemen bize ulaşın …

15 May 2017
Eğitim Psikoloğu ( Eğitim Koçu)
EĞİTİM PSİKOLOĞU / EĞİTİM KOÇU

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrencinin okul başarısını artırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını, güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını, doğru iletişim kurmasını, kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

EĞİTİM PSİKOLOĞU / EĞİTİM KOÇU

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrencinin okul başarısını artırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını, güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını, doğru iletişim kurmasını, kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Hemen Randevu Alın

Sorunlarınıza bağlı olarak, hangi danışmanlığın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız. Sorunlarınızı görmemizi ve çözüm için profesyonel destek almayı istemez misiniz?

Hemen bize ulaşın …

15 May 2017
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır.

Büyüme ve olgunlaşma dönemlerinde kendini ortaya koymayı, daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmayı isteyen birey, değişen duygu durumu ve fizyolojisi sebebiyle çevresiyle çatışmalara girebilir. Kişinin daha uyumlu, pozitif ve mutlu olabilmesi için planlanacak danışmalarda ‘aile’ sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınır.

Hemen Yardım Alın

Sorunlarınıza bağlı olarak, hangi danışmanlığın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız. Sorunlarınızı görmemizi ve çözüm için profesyonel destek almayı istemez misiniz?

Hemen Bize Ulaşın

15 May 2017
Aile Danışmanlığı
AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile bireyleri arasındaki ilişkilerde bozulma sıklıkla karşılaştığımız durumlar arasındadır. Çoğunlukla iletişim eksiklikleri ve çatışmalı davranışlar sebebiyle oluşan bu bozulmaların etkin ve hedef odaklı danışma süreçleriyle aile içi düzeltilmesi ve ilişkilerin sağlamlaştırılması amaçlanır.

Aile danışmanlığında süreç problem yaşayan aile üyelerinin ortak danışmaya alınmasıyla başlar. İşlevsiz düşünce ve davranışların yerine konulacak davranışlar danışanlara psikoeğitim ile aktarılır, iletişim eksikliğinden doğan sorunlar çözülür.

Hemen Randevu Alın

Sorunlarınıza bağlı olarak, hangi danışmanlığın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız. Sorunlarınızı görmemizi ve çözüm için profesyonel destek almayı istemez misiniz?

Hemen bize ulaşın …

15 May 2017
Bireysel Danışmanlık
BİREYSEL DANIŞMANLIK

Psikolojik sorunlar yaşamımızda karşılaştığımız stres yaratıcı etkenler, travmatik olay ve durumlara karşı bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkabileceği gibi bireyin taşımaktan rahatsız olduğu davranış örüntüleri şeklinde de oluşabilir.

Günümüzde 500’den fazla psikoterapi ekolü vardır. İlda Psikoloji’de bilimsel uygulama temelli ekoller taban alınıp her danışanın kişisel, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerine uygun terapi ve danışmalar planlanıp uygulanır.

Hemen Randevu Alın

Sorunlarınıza bağlı olarak, hangi danışmanlığın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız. Sorunlarınızı görmemizi ve çözüm için profesyonel destek almayı istemez misiniz?

Hemen bize ulaşın …

Konuşma Başlat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by